Potravinová banka Praha

 

Naše pobočka byla založena v roce 2009 a je součástí České federace potravinových bank. Jedním z cílů potravinové banky je předcházet plýtvání potravinami a současně pomoci odstranit chudobu a hlad.  Banka shromažďuje od dárců potravinové i zemědělské přebytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu,  přebytky z veřejných jídelen a restaurací., příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách v supermarketech, ve školách, atd. Tyto potraviny dále přerozděluje potřebným . Pražská potravinová banka má cca 65 odběratelů, mezi nimi jsou zařízení pro děti bez rodičů, pro osoby v krizi, pro mládež s hendikepem, pro osoby bez domova a další skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením. Dodáváme např. organizacím Naděje, Charita, Armáda spásy, Diakonie, Klokánek, Nízkoprahová centra, Azyxlové domy, Romodrom, Sluneční domov, Magdaléna a dalším.

Potravinová banka je závislá na na dárcích,potřebuje nejen potraviny k distribuci , ale také malý pracovní tým vybavený nákladním vozem, sklad s lednicemi a mrazícími boxy, vysokozdvižný vozík a to vše stojí určité finanční prostředky. Proto vítáme sponzory, kteří mohou nabídnout buď finanční dary k zajištění provozu banky, hmotné dary, subvence, nebo převzetí a krytí finančních nákladů na provoz organizace a samozřejmě potraviny, které jsou hlavním předmětem dalšího přerozdělování odběratelům.

Našimi největšími sponzory jsou firmy , kterým patří velký dík, neboť jejich zásluhou je zajištěn provoz potravinové banky.

Stáhněte si brožuru s informacemi o nás: prospekt.pdf (453,2 kB)