O nás

Jsme zapsaným spolkem registrovaným ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou  L 7086 vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

 

Posláním PBÚK je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Cílem PBÚK je získávat zdarma zemědělské přebytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu nebo neprodejné ale poživatelné potraviny, ale také příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách potravin v supermarketech, ve školách, apod., jejich skladování a bezplatná distribuce. Potravinová banka provádí distribuci potravin osobám v tísni, dělá to zásadně prostřednictvím sítě místních sdružení, skupin nebo společenství, která jsou ve styku s chudými a potřebnými lidmi. Členem našeho občanského sdružení se může stát každý, kdo má touhu pomáhat v rozvoji PBÚK. O přijetí nového člena rozhoduje valná hromada.

Od listopadu 2014 je  je na základě uzavřené příkazní smlouvy  příkazníkem Potravinové banky v Ústeckém kraji, z.s. nezisková organizace www.dzbansko.cz/potravinova-banka/ . Tato organizace je pověřena získáváním, skladováním a distribucí potravin v oblasti Lounska.