Jak se stát odběratelem Potravinové banky v Ústeckém kraji z.s.

 

Odběratelem se mohou stát právnické osoby, které v oblasti působnosti potravinové banky (Ústecký kraj) poskytují potravinou pomoc chudým a potřebným lidem.

 * V případě zájmu o odběr potravinové pomoci nám napište na usteckykraj@potravinovabanka.cz

*  My vám zašleme tiskopis  "Žádost - Karta příjemce" a požádáme vás o její vyplnění a přiložení dalších dokumentů.

*  Žádost bude bude posouzena a schválena  předsednictvem potravinové banky.

*  Po schválení žádosti  bude s vaší organizací uzavřena Dohoda o potravinové pomoci.

Za odběr potravin platí odběratelská organizace potravinové bance manipulační poplatek. Manipulační poplatek není cenou za dodávané potraviny. Slouží k uhrazení nákladů spojených s provozem skladu potravin, mzdou skladníka a dopravou potravin od dárců.

Výše manipulačního poplatku je stanovena Valnou hromadou potravinové banky na jeden kalendářní rok. Pro rok 2016 činí 3 000 Kč. Pro nové odběratele potravinové pomoci se krátí o 1/12 za každý měsíc, počínaje 1. dnem následujícího měsíce, v němž byla podepsána Dohoda. Na úhradu manipulačního poplatku vystavujeme organizaci fakturu.

 

Práva a povinnosti odběratelů potravinové pomoci

Každý odběratel může čerpat potravinovou pomoc z potravinové banky.
Povinností všech odběratelů je:
a) Podporovat rozvoj PB,

b) zajistit bezplatné a transparentní rozdání potravin lidem,

c) dodržovat chartu potravinových bank,

d) zaplatit odběratelský poplatek.

 

Odběratelé potravinové pomoci

 

NADĚJE pobočka Litoměřice

NADĚJE pobočka Roudnice nad Labem

NADĚJE pobočka Klášterec nad Ohří

Diakonie ČCE SKP v Litoměřicích

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace

WHITE LIGHT I., o.s. Ústí nad Labem

Dětský domov a školní jídelna Litoměřice

Romano Jasnica Trmice

Duhovka Obrnice

Cedr - komunitní centrum Krásná Lípa

Farní charita Roudnice nad Labem

Oblastní charita Česká Kamenice 

Světlo Kadaň o.s.

Most k naději, Most

Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Dětský domov a Školní jídelna Tuchlov

Dětský domov a Školní jídelna, jejíž součástí je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Střekováček, Ústí nad Labem

Fond ohrožených dětí - Klokánek Teplice, Ústí nad Labem, Dubí

Dům romské kultury, o.p.s. Most - Rudolice

Oblastní charita Chomutov

Římskokatolická farnost, Liběšice u Žatce

Český červený kříž, azylové domy Žatec, Louny

Centrum krizové intervence Spirála, z.s., Ústí nad Labem

Český červený kříž, kontaktní centrum, Litoměřice

Dětský domov a Školní jídelna Tisá

 

3. Národní potravinové sbírky v listopadu 2015 se zúčastnili a potravinová pomoc  směřovala také do těchto charitativních organizací:
Oblastní charita Most
Oblastní charita Teplice

o.s. Křesťanské společenství Jonáš, Děčín
Armáda spásy Jirkov
Oblastní charita Ústí nad Labem
Džbánsko o.p.s. Liběšice u Žatce
Fond ohrožených dětí - Klokánek Žatec
K srdci klíč o.p.s., Dolní Jiřetín

Člověk v tísni, o.s. Bilina