Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s.

 
 

Potravinová banka je organizací, která slouží jiným sdružením a organizacím bojujícím proti sociálnímu vyloučení různých skupin obyvatelstva. Uzavírá dohody s místními humanitárními nebo charitativními organizacemi a dodává jim shromážděné potraviny. Funkce potravinových bank spočívá v darování a rozdělování. Činnost potravinové banky spočívá v ochotě projevit aktivní solidaritu a odpovědnost. Je závislá na vůli dárců, a tím vydává svědectví o nezištné pomoci. Banka dává. Nejistota existuje v každém období a na každém místě. Proto výrobky potravin, které banka zdarma dostane, jsou přidělovány po celý rok četným charitativním sdružením, humanitárním organizacím, střediskům vzájemné pomoci nebo útulkům podle toho, jak se v dané lokalitě vyskytují.

 
Historie
Počátky Potravinových bank můžeme sledovat již v roce 1967, kdy John Van Hengel zakládá první potravinovou banku ve Phoenixu v Arizoně (USA), aby čelil nárůstu chudoby a současně bojoval proti plýtvání potravinami. Tímto krokem se nechává inspirovat několik charitativních organizací v Paříži a v roce 1984 založí první potravinovou banku. Ty pak dále vznikají i v jiných zemích (Polsko, Itálie, Portugalsko). V roce 1986 se spojily do Evropské Federace potravinových bank.       

 

Poslání
Posláním Potravinové banky je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami.

 

Cíle
- zdarma získávat potravinové přebytky a příspěvky shromážděné v potravinových sbírkách

- účelně vydávat získané potraviny potřebným cílovým skupinám prostřednictvím sítě organizací

- podporovat solidaritu mezi lidmi

 

Jak funguje potravinová banka?

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo jsou dárci potravinových bank: 

 - zemědělští výrobci
 - výrobci potravin
 - potravinové řetězce, maloobchodníci
 - evropský program potravinové pomoci
 - potravinové sbírky

 

Kdo jsou zprostředkovatelé pomoci:

Poskytovatelé služeb v oblasti řešení chudoby a sociálního vyloučení.


Kdo jsou příjemci pomoci:
- lidé bez domova

- lidé bezprostředně ohroženi sociálním vyloučením

- lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách

- lidé v momentální sociální nouzi