Jak podpořit

Proč nás podpořit ?

Posláním Potravinové banky Vysočina,o.s. (dále jen PBV) obecně je boj proti plýtvání potravinami a proti chudobě a hladu. Ve svém poslání respektuje Chartu evropských potravinových bank.

 

Cílem PBV získávat zdarma zemědělské přebytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu nebo neprodané potraviny od obchodních řetězců, maloobchodů či potravinových firem, z evropských programů potravinové pomoci, ze sbírek, jejich skladování a bezplatná distribuce.

 

PBV slouží jiným neziskovým sdružením bojujícím proti hladu. PBV sama neprovádí distribuci potravin jednotlivým osobám v tísni, dělá to zásadně prostřednictvím sítě místních sdružení, skupin nebo společenství, která jsou ve styku s chudými a potřebnými lidmi.

Kdy PBV vznikla ?

PBV vznikla registrací u MV dne 25. února 2013

Zahájení provozu PBV bylo v průběhu roku 2013 a největší akcí do které se PBV zapojila, byla Národní potravinová sbírka, která se uskutečnila 16. 11. 2013.

Jaké aktuální úkoly před PBV stojí?

Před zahájením provozu je třeba zajistit úpravy prostor provozovny banky tak, aby vyhovovaly podmínkám pro skladování a manipulaci s potravinami.

  Získání finančních prostředků na pokrytí provozu PBV v roce 2014.

Jak a co darovat ?

Materiální dary – nové ale i starší použitelné vybavení a materiál

Automobil pro rozvor potravin

Vysokozdvižný vozík

Chladicí zařízení

Vybavení kanceláře

Počítač, software

Regály

 

Finanční dary  - jsou praktické v tom, že je můžeme použít kdykoli tam, kde právě schází. Samozřejmě v souladu s naším posláním a darovací smlouvou.

 

Jak darovat?

 

Peníze posílejte na náš účet FIO banka: 2100415835/2010.

 

Pokud chcete věnovat prostředky v hotovosti, kontaktujte nás prosím, domluvíme si s Vámi schůzku.

 

Hodnotu daru si můžete odečíst od základu daně z příjmu (jako fyzická osoba nejvýše 10 %, právnická osoba nejvýše 5 % ze základu daně). Pro tento účel Vám zašleme darovací smlouvu (požádejte o vydání darovací smlouvy na emailové adrese potravinovabankavysocina@seznam.cz

Ve smlouvě se uvádí, že dar použijeme v souladu s posláním a cíli občanského sdružení Potravinová banka Vysočina.