Ve čtvrtek 23.7.2015 se v Jihlavě uskutečnila s našim partnerem společností COOP další regionální sbírka. 
Sbírka proběhla ve spolupráci s dobrovolníky z Centra denních služeb Barborka z Ledče nad Sázavou - Alenkou, Tomem a Péťou a dvěma školáky Péťou a Pepou Novákovými. Sbírka se konala od 9:00 do 15:00 hod. v obchodu COOP Rantířovská.
 

Celkem se od dárců podařilo shromáždit 147,61 kg potravin za 7.676,- Kč.
 

Velké poděkování patří především dobrovolníkům, kteří rozdávali letáky, informovali o sbírce nakupující a vše svědomitě zapisovali. 
Děkujeme za podporu i médiím, která o sbírce referovala.
Velké poděkování patří vedení společnosti COOP a zástupci vedoucího prodejny, který s námi skvěle spolupracoval a byl nám nápomocný po celý den.
Největší poděkování patří samozřejmě všem dárcům, kteří přispěli ke zdařilé sbírce.
Vaše Potravinová banka Vysočina

O další plánované sbírce se dozvíte na FB a našich stránkách:

 

Ve čtvrtek 23.7.2015 pořádá PBV další regionální sbírku potravin. Děkujeme všem dárcům kteří přispějí v COOPu v Jihlavě jakýmkoliv příspěvkem.

 

 

Ve čtvrtek 15.1.2015 se v Havlíčkově Brodě uskutečnila s naším partnerem společností COOP družstvo HB první regionální sbírka roce 2015. Sbírka proběhla ve spolupráci s Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod.

Celkem se od 276 dárců podařilo shromáždit 330 kg potravin.
Děkujeme.
 

V úterý 16.12.2014 se uskutečnila regionální sbírka s naším partnerem společností 

COOP dužstvo HB v Golčově Jeníkově. Výsledkem bylo více jak 170 kg potravin. 

Děkujeme všem dárcům 

 

Dne 7. 10. 2014 Potravinová banka Vysočina ve spolupráci s Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod zorganizovala třetí regionální potravinovou sbírku. Sbírka se konala v obchodním domě Alej v Havlíčkově Brodě od 9:00 do 14:00 hodin. 

Děkujeme všem dárcům za věnované potraviny a studentům za pomoc.

 
 

Dne 19. 8. 2014 se uskutečnila v Ledči nad Sázavou druhá regionální sbirka. Děkujeme všem dárcům za darované potraviny a dobrovolníkům za pomoc - Vaše potravinová banka Vysočina.

 

Dne 22.5. 2014 proběhla v Humpolci První regionální potravinová sbírka. 

Děkujeme studentům z Gymnázia dr. A. Hrdličky za velkou pomoc. 

Také děkujeme slečně Nele Novákové za přípravu, rádiu Vysočina za propagaci, marketům COOP a městu Humpolec za záštitu a hlavně všem dárcům z města Humpolec. 

 

Celkem darovalo cca 200 lidí 150 kg potravin.

 

Potraviny budou rozdány po dohodě se sociálními odbory na Humpolecku a Havlíčkobrodsku.

Příští sbírka bude ve městě Havlíčkův Brod v červnu.